คอนเทนต์ คืออะไร ? และเรื่องน่ารู้มากมายที่เกี่ยวข้อง

คอนเทนต์ (Content) คืออะไร

เลือกอ่านตามหัวข้อ

ในยุคปัจจุบันที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในโลกออนไลน์และเสพสื่อต่างๆ ผ่าน คอนเทนต์ เป็นจำนวนมาก

การทำคอนเทนต์ จึงเปรียบเสมือนการเปิดโอกาสในการสื่อสารกับผู้อ่านหรือผู้บริโภค นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางการตลาดได้

และถ้าคุณอยากรู้จัก คอนเทนต์ คืออะไร ในหลาย ๆ แง่มุม บทความนี้จะบอกทุกอย่างที่คุณอยากรู้

คอนเทนต์

คอนเทนต์ คืออะไร

คอนเทนต์ (Content) คือ เนื้อหา ของอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ รายการโทรทัศน์ หรือบทสนทนา โดยในแวดวงการตลาด คอนเทนต์ หมายถึง เนื้อหาของสื่อต่าง ๆ อย่างข้อความ ภาพ วีดีโอ เสียง อันเป็นเครื่องมือหลักสำหรับทำ Content Marketing

Content marketing คืออะไร

Content Marketing อีกหนึ่งรูปแบบของการตลาดออนไลน์

Content Marketing (คอนเทนต์ มาร์เก็ตติ้ง) คือ กลยุทธ์การตลาดผ่านการสร้างเนื้อหา เป็นรูปแบบหนึ่งของการทำ การตลาดออนไลน์ ที่พบได้บ่อย ๆ โดยหมายถึง การผลิตเนื้อหารูปแบบใดก็ตาม เพื่อดึงดูดความสนใจหรือสร้างความประทับใจแก่ผู้คนในโลกออนไลน์ โดยมีเป้าหมายเพื่อขายสินค้าหรือบริการ

Content Marketing มีข้อดีอย่างไร

การตลาดผ่านคอนเทนต์ ช่วยเพิ่มยอดขายสินค้าหรือบริการได้ โดยจุดเด่น การทำคอนเทนต์ คือ การไม่ยัดเยียดหรือเน้นหนักที่การขายมากเกินไป ส่งผลให้ผู้บริโภคอยากบริโภคคอนเทนต์ ต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงจุดที่อยากซื้อสินค้าหรือบริการที่ถูกนำเสนอ

คอนเทนต์การตลาด เป็นการเปิดโอกาสให้แบรนด์ได้บอกว่าสินค้าหรือบริการของตัวเองนั้น มีข้อดี หรือตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร 

ยิ่งกว่านั้น เนื้อหา ที่แบรนด์หรือธุรกิจสร้างขึ้น ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง แบรนด์กับผู้บริโภค รวมถึงความภักดีต่อแบรนด์ของผู้บริโภคด้วย (Brand loyalty)

ยังไม่พอ ยังมีการเพิ่มรายได้และยอดขาย เพราะว่าเนื้อหาที่มีคุณภาพสามารถช่วยดึงดูดความสนใจของผู้อ่านให้มากขึ้น ทำให้มีโอกาสที่จะเพิ่มยอดขายและรายได้ให้กับ แบรนด์หรือบริษัทเป็นต้น

สร้างคอนเทนต์

สร้างคอนเทนต์ เพื่อการตลาดออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ

ทำ Content เป็นหัวใจหลักของ Content Marketing และ คอนเทนต์ที่น่าสนใจ ทำให้การทำการตลาดประสบความสำเร็จได้ โดยส่วนใหญ่มักมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • มีค่าหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 
 • สะท้อนถึงภาพลักษณ์หรือน้ำเสียงของแบรนด์ 
 • เผยแพร่ได้ถูกช่วงเวลาและมีเนื้อหาที่น่าสนใจ
 • ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายในทุก Buyer’s Journey 

ทั้งนี้ ก่อนเริ่ม คิดคอนเทนต์ สำหรับทำการตลาดออนไลน์ แบรนด์ต้องทราบว่า สร้างคอนเทนต์ ด้วยเป้าหมายอะไร เช่น เพื่อทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก เพื่อดึงดูดลูกค้า หรือเพื่อสร้างยอดขาย และยังต้องรู้อีกว่า เป้าหมายของคอนเทนต์กล่าว มีอะไรเป็นตัวชี้วัด

หากทราบแล้วว่า คอนเทนต์ เขียนยังไง ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีสุด ขั้นถัดมา คือคิดว่าจะสร้างคอนเทนต์รูปแบบไหน พิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายของคอนเทนต์เป็นสำคัญ

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มที่จะเผยแพร่ คอนเทนต์ ยังสัมพันธ์กับรูปแบบของเนื้อหา ที่แบรนด์อยากนำเสนอด้วย เช่น หากใช้ Twitter แบรนด์จะโพสต์ข้อความได้เพียง 280 ตัวอักษร ดังนั้นข้อความดังกล่าวจึงต้องกระชับและตรงประเด็นกว่าที่โพสต์บน Facebook

สำหรับการวางแผนและสัดส่วนเนื้อหา จะกล่าวถึงในส่วนถัดไป

Content

สัดส่วนคอนเทนต์ และความถี่ในการเผยแพร่

หลักการของการทำ Content marketing คือ คอนเทนต์บนแฟลตฟอร์มออนไลน์เดียวกัน ควรน่าสนใจ และมีเนื้อหาที่หลากหลาย ไม่อยู่ในรูปแบบเดิมไปตลอด ยกเว้นเสียแต่คอนเทนต์นั้นจะเผยแพร่แพลตฟอร์มที่จำกัดรูปแบบคอนเทนต์ที่จะนำเสนอได้ 

สำหรับสัดส่วนของเนื้อหาที่หลากหลายนั้น แบรนด์สามารถออกแบบได้ตามต้องการ

อย่างไรก็ตาม หากไม่มีไอเดีย แบรนด์สามารถจัดสรรสัดส่วนของคอนเทนต์ตามกฏ 80/20 (80-20 Rule) ได้ โดยกฏนี้หมายถึงการเลือกเผยแพร่คอนเทนต์ให้ความรู้และความบันเทิงในอัตราส่วน 80% และคอนเทนต์โปรโมตแบรนด์ สินค้า หรือบริการ ในอัตราส่วน 20%

นอกจากนี้ ยังมีไกด์ไลน์อีกอย่างที่แบรนด์สามารถประยุกต์ใช้ได้ คือกฎสามส่วน (The Rule Of Thirds) ของ Content Marketing หรือ การแบ่งเนื้อหาของคอนเทนต์ ที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 • ส่วนแรก เป็นเนื้อหาโปรโมตแบรนด์ดึดดูดลูกค้า หรือสร้างยอดขาย
 • ส่วนที่สอง เป็นการนำเสนอไอเดียหรือเรื่องราวต่าง ๆ
 • ส่วนที่สาม เพื่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้บริโภค

หลังจากได้สัดส่วนของคอนเทนต์ที่พอใจแล้ว แบรนด์สามารถ สร้างคอนเทนต์ แล้วเผยแพร่ทางแพลตฟอร์มที่เลือกไว้ได้เลย

การทำ Content Marketing

อย่างไรก็ตาม แบรนด์ไม่ควรเผยแพร่เนื้อหาถี่เกินไปหรือนาน ๆ ครั้ง โดยโซเชียลมีเดียแต่ละอย่าง มีจำนวนในการเผยแพร่ที่แนะนำ ดังนี้

 • Facebook: 1-2 ครั้ง/วัน
 • Instagram: 3-7 ครั้ง/สัปดาห์
 • Twitter: 1-5 ครั้ง/วัน
 • TikTok: 1-3 ครั้ง/วัน

นอกจากคำแนะนำข้างต้นการ ทำคอนเทนต์ ที่ประสบความสำเร็จ ยังอาศัยกลยุทธ์การตลาด ที่ชาญฉลาด ระยะเวลาที่เหมาะสม และการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาสถานการณ์และผลการดำเนินงานในแต่ละช่วง

การเขียน SEO Content เพื่อโปรโมตสินค้าหรือบริการ

SEO (Search Engine Optimization) คือ การปรับปรุงองค์ประกอบของเว็บไซต์ เพื่อให้อันดับในหน้าแสดงผลการค้นหาของเว็บไซต์นั้นสูงขึ้น โดย คอนเทนต์ของเว็บไซต์ จัดเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สามารถ ทำ SEO ได้ และวิธีทำ SEO Content มีอยู่หลายวิธี ดังนี้

 • เขียนคอนเทนต์ โดยแทรก Keyword หรือ คำค้นหา เข้าไป
 • เขียนหรือปรับปรุงคอนเทนต์ ให้ตรงกับคำค้นหา
 • ทำคอนเทนต์ ให้อ่านง่าย กระชับ มีหัวข้อหลักหัวข้อรองชัดเจน
 • เขียนคอนเทนต์ให้ตรงตามหลัก EEAT ของ Google ซึ่งย่อมาจาก Experience, Expertise, Authoritativeness และ Trustworthiness

และถ้าจะ ทำคอนเทนต์ ที่เกี่ยวกับการเงินหรือชีวิต หรือที่ทาง Google เรียกว่า YMYL (Your Money Your Life) ก็ต้องเขียนให้ถูกต้อง ใช้แหล่งข้อมูลซึ่งน่าเชื่อถือ เนื่องจาก Google นั้นจัดอันดับ SEO ของคอนเทนต์กลุ่มนี้ ด้วยมาตรฐานที่จริงจังกว่าของคอนเทนต์ทั่ว ๆ ไป

และถ้าคุณต้องการ ทำคอนเทนต์ ให้ประสบความสำเร็จ หรือมี คอนเทนต์ ปัง ๆ ไว้โพสต์ตามโซเชียลมีเดีย เพื่อทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักหรือดึงดูดลูกค้า ซึ่งเรา THE TEPCO มีบริการ รับทำคอนเทนต์ โดยทางเราเป็นเอเจนซี่การตลาดออนไลน์ครบวงจร สามารถทำคอนเทนต์หลายแบบ ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว แถมยังมีฝ่ายวางแผนการตลาด ซึ่งจะช่วยให้ทุกคอนเทนต์ที่เผยแพร่ออกมา มีประสิทธิภาพทางการตลาดสูงสุดด้วย

บทความอื่น ๆ
การตลาดออนไลน์ Digital marketing Thetepco

หากสนใจ
บริการของเรา

การตลาดออนไลน์ เวลาทำการ

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์

10:00 น. – 19:00 น.

Copyright © 2023 THE TEPCO Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Scroll to Top

ให้ เดอะเท็ปโค่ พาคุณไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ

เราจะทำการตอบกลับให้เร็วที่สุด