คอนเทนต์ คืออะไร ? และเรื่องน่ารู้มากมายที่เกี่ยวข้อง

คอนเทนต์ (Content) คืออะไร

เลือกอ่านตามหัวข้อ

ในยุคปัจจุบันที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในโลกออนไลน์และเสพคอนเทนต์เป็นจำนวนมาก คอนเทนต์ จึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำการตลาด

การสร้างคอนเทนต์ ที่ดีจึงเปรียบเสมือนการเปิดโอกาสในการสื่อสารกับผู้อ่านหรือผู้บริโภค นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางการตลาดได้

และถ้าคุณอยากรู้จัก คอนเทนต์ ในหลาย ๆ แง่มุม บทความนี้จะบอกทุกอย่างที่คุณอยากรู้

คอนเทนต์

คอนเทนต์ (Content) คืออะไร

คอนเทนต์ (Content) คือ เนื้อหา ของอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ รายการโทรทัศน์ หรือบทสนทนา โดยในแวดวงการตลาด คอนเทนต์ หมายถึง เนื้อหาของสื่อต่าง ๆ อย่างข้อความ ภาพ วีดีโอ เสียง อันเป็นเครื่องมือหลักสำหรับทำ Content Marketing

Content marketing

Content Marketing อีกหนึ่งรูปแบบของ การตลาดออนไลน์

Content Marketing คือ กลยุทธ์การตลาด ผ่านการสร้างเนื้อหา เป็นรูปแบบหนึ่งของ การตลาดออนไลน์ ที่พบได้บ่อย ๆ โดยหมายถึง การผลิตเนื้อหารูปแบบใดก็ตาม เพื่อดึงดูดความสนใจหรือสร้างความประทับใจแก่ผู้คนในโลกออนไลน์ โดยมีเป้าหมายเพื่อขายสินค้าหรือบริการ

การตลาดผ่าน คอนเทนต์ มีข้อดีอย่างไร

การตลาดผ่าน คอนเทนต์ หรือ Content Marketing (คอนเทนต์ มาร์เก็ตติ้ง) ช่วยเพิ่มยอดขายสินค้าหรือบริการได้ โดยจุดเด่นของ คอนเทนต์ มาร์เก็ตติ้ง คือ ไม่ยัดเยียดหรือเน้นหนักที่การขายมากเกินไป ส่งผลให้ผู้บริโภคอยากบริโภค คอนเทนต์ ต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงจุดที่อยากซื้อสินค้าหรือบริการที่ถูกนำเสนอ

การตลาดผ่านคอนเทนต์ เป็นการเปิดโอกาสให้แบรนด์ได้บอกว่าสินค้าหรือบริการของตัวเองนั้น มีข้อดี หรือตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร 

ยิ่งกว่านั้น เนื้อหา ที่แบรนด์หรือธุรกิจสร้างขึ้น ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค รวมถึงความภักดีต่อแบรนด์ของผู้บริโภคด้วย (Brand loyalty)

ยังไม่พอ ยังมีการเพิ่มรายได้และยอดขาย เพราะว่าเนื้อหาที่มีคุณภาพสามารถช่วยดึงดูดความสนใจของผู้อ่านให้มากขึ้น ทำให้มีโอกาสที่จะเพิ่มยอดขายและรายได้ให้กับ แบรนด์หรือบริษัทเป็นต้น

สร้างคอนเทนต์

สร้างคอนเทนต์คุณภาพ เพื่อการตลาดออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ

คอนเทนต์ เป็นหัวใจหลักของการทำ Content Marketing และ คอนเทนต์ที่น่าสนใจ ที่ทำให้การทำการตลาดประสบความสำเร็จ มักมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • มีค่าหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค 
 • สะท้อนถึงภาพลักษณ์หรือน้ำเสียงของแบรนด์ 
 • เผยแพร่ได้ถูกช่วงเวลาและมีเนื้อหาที่น่าสนใจ
 • ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายในทุก Buyer’s Journey 

ทั้งนี้ ก่อนเริ่ม สร้างคอนเทนต์ สำหรับทำการตลาดออนไลน์ แบรนด์ต้องทราบว่า คอนเทนต์สร้างขึ้นด้วยเป้าหมายอะไร เช่น เพื่อทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก เพื่อดึงดูดลูกค้า หรือเพื่อสร้างยอดขาย และยังต้องรู้อีกว่า เป้าหมายของคอนเทนต์กล่าว มีอะไรเป็นตัวชี้วัด

หากทราบแล้วว่า จะสร้างคอนเทนต์เพื่ออะไร และมีอะไรเป็นตัวชี้วัด ขั้นถัดมา คือคิดว่าจะสร้างคอนเทนต์รูปแบบไหน พิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายของคอนเทนต์เป็นสำคัญ

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มที่จะเผยแพร่คอนเทนต์ ยังสัมพันธ์กับรูปแบบของเนื้อหาที่แบรนด์อยากนำเสนอด้วย เช่น หากใช้ Twitter แบรนด์จะโพสต์ข้อความได้เพียง 280 ตัวอักษร ดังนั้นข้อความดังกล่าวจึงต้องกระชับและตรงประเด็นกว่าที่โพสต์บน Facebook

สำหรับการวางแผนและสัดส่วนเนื้อหา จะกล่าวถึงในส่วนถัดไป

Content

สัดส่วนคอนเทนต์และความถี่ในการเผยแพร่

คอนเทนต์บนแฟลตฟอร์มออนไลน์เดียวกัน ควรน่าสนใจ และมีเนื้อหาที่หลากหลาย ไม่อยู่ในรูปแบบเดิมไปตลอด ยกเว้นเสียแต่คอนเทนต์นั้นจะเผยแพร่แพลตฟอร์มที่จำกัดรูปแบบ คอนเทนต์ที่จะนำเสนอได้ 

สำหรับสัดส่วนของเนื้อหาที่หลากหลายนั้น แบรนด์สามารถออกแบบได้ตามต้องการ

อย่างไรก็ตาม หากไม่มีไอเดีย แบรนด์สามารถจัดสรรสัดส่วนของคอนเทนต์ตามกฏ 80/20 (80-20 Rule) ได้ โดยกฏนี้หมายถึงการเลือกเผยแพร่คอนเทนต์ให้ความรู้และความบันเทิงในอัตราส่วน 80% และคอนเทนต์โปรโมตแบรนด์ สินค้า หรือบริการ ในอัตราส่วน 20%

นอกจากนี้ ยังมีไกด์ไลน์อีกอย่างที่แบรนด์สามารถประยุกต์ใช้ได้ คือกฎสามส่วน (The Rule Of Thirds) ของคอนเทนต์ มาร์เก็ตติ้งหรือการแบ่งเนื้อหาของคอนเทนต์ที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 • ส่วนแรก เป็นคอนเทนต์ซึ่งมีเนื้อหาโปรโมตแบรนด์ดึดดูดลูกค้า หรือสร้างยอดขาย
 • ส่วนที่สอง เป็นคอนเทนต์ซึ่งนำเสนอไอเดียหรือเรื่องราวต่าง ๆ
 • ส่วนที่สาม เป็นคอนเทนต์เพื่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้บริโภค

หลังจากได้สัดส่วนของคอนเทนต์ที่พอใจแล้ว แบรนด์สามารถผลิต คอนเทนต์แล้วเผยแพร่ทางแพลตฟอร์มที่เลือกไว้ได้เลย

อย่างไรก็ตาม แบรนด์ไม่ควรเผยแพร่เนื้อหาถี่เกินไปหรือนาน ๆ ครั้ง โดยโซเชียลมีเดียแต่ละอย่าง มีจำนวนในการเผยแพร่ที่แนะนำ ดังนี้

 • Facebook: 1-2 ครั้ง/วัน
 • Instagram: 3-7 ครั้ง/สัปดาห์
 • Twitter: 1-5 ครั้ง/วัน
 • TikTok: 1-3 ครั้ง/วัน

นอกจากคำแนะนำข้างต้น คอนเทนต์ มาร์เก็ตติ้ง ที่ประสบความสำเร็จ ยังอาศัยกลยุทธ์การตลาด ที่ชาญฉลาด ระยะเวลาที่เหมาะสม และการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาสถานการณ์และผลการดำเนินงานในแต่ละช่วง

การเขียน SEO Content เพื่อโปรโมตสินค้าหรือบริการ

SEO (Search Engine Optimization) คือการปรับปรุงองค์ประกอบของเว็บไซต์ เพื่อให้อันดับในหน้าแสดงผลการค้นหาของเว็บไซต์นั้นสูงขึ้น โดย คอนเทนต์ของเว็บไซต์ จัดเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สามารถ ทำ SEO ได้ และวิธีทำ SEO Content มีอยู่หลายวิธี ดังนี้

 • เขียนคอนเทนต์โดยแทรก Keyword หรือ คำค้นหา เข้าไป
 • เขียนหรือปรับปรุงคอนเทนต์ให้ตรงกับคำค้นหา
 • ทำคอนเทนต์ ให้อ่านง่าย กระชับ มีหัวข้อหลักหัวข้อรองชัดเจน
 • เขียนคอนเทนต์ให้ตรงตามหลัก EEAT ของ Google ซึ่งย่อมาจาก Experience, Expertise, Authoritativeness และ Trustworthiness

และถ้าจะ ทำคอนเทนต์ ที่เกี่ยวกับการเงินหรือชีวิต หรือที่ทาง Google เรียกว่า YMYL (Your Money Your Life) ก็ต้องเขียนให้ถูกต้อง ใช้แหล่งข้อมูลซึ่งน่าเชื่อถือ เนื่องจาก Google นั้นจัดอันดับ SEO ของคอนเทนต์กลุ่มนี้ ด้วยมาตรฐานที่จริงจังกว่าของคอนเทนต์ทั่ว ๆ ไป

และถ้าคุณต้องการ ทำคอนเทนต์ ให้ประสบความสำเร็จ หรือมี คอนเทนต์ปังๆ ไว้โพสต์ตามโซเชียลมีเดีย เพื่อทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักหรือดึงดูดลูกค้า ซึ่งเรา THE TEPCO มีบริการ รับทำคอนเทนต์ โดยทางเราเป็นเอเจนซี่การตลาดออนไลน์ครบวงจร สามารถทำคอนเทนต์หลายแบบ ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว แถมยังมีฝ่ายวางแผนการตลาด ซึ่งจะช่วยให้ทุกคอนเทนต์ที่เผยแพร่ออกมา มีประสิทธิภาพทางการตลาดสูงสุดด้วย

บทความอื่น ๆ
การตลาดออนไลน์ Digital marketing Thetepco

หากสนใจ
บริการของเรา

การตลาดออนไลน์ เวลาทำการ

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์

10:00 น. – 19:00 น.

Copyright © 2023 THE TEPCO Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Scroll to Top

ให้ เดอะเท็ปโค่ พาคุณไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ

เราจะทำการตอบกลับให้เร็วที่สุด