10 คำศัพท์หมวด Branding รู้ไว้คุยกับใครก็รู้เรื่อง

คำศัพท์ Brand กับ Branding

เลือกอ่านตามหัวข้อ

เมื่อทำธุรกิจ Brand และ Branding จัดเป็นหนึ่งเรื่องซึ่งมองข้ามไม่ได้ โดย Brand คือ สินค้า บริการ หรือคอนเซ็ปต์ใด ๆ ที่ทำให้ธุรกิจหนึ่งโดดเด่นกว่าธุรกิจอื่น ๆ ในตลาดเดียวกัน ส่วน Branding คือ การทำให้ แบรนด์ ๆ หนึ่งโดดเด่นเหนือแบรนด์อื่น ๆ ผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ อย่าง โลโก้ สี ดีไซน์ รวมถึงราคาและคุณภาพของสินค้าหรือบริการ

10 คำศัพท์หมวด Brand และ Branding 

การสร้างแบรนด์ เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหลายประการ ทั้งช่วยให้ แบรนด์ เป็นที่รู้จัก สร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มยอดขาย แถมมีส่วนทำให้ลูกค้ารู้สึกอยากกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการซ้ำ

อย่างไรก็ตามในการสร้างแบรนด์ แค่รู้จักคำว่า Brand และ Branding ยังไม่พอหรอก เพราะยังมีศัพท์อีกมากมายในหมวดเดียวกันที่ทุกธุรกิจต้องเรียนรู้ 

Brand Advocate คือ

1. Brand Advocacy

Brand Advocacy คือ การที่ลูกค้า ผู้บริโภค อินฟลูเอนเซอร์ หรือลูกจ้างของธุรกิจ พูดถึงแบรนด์ ๆ หนึ่งในแง่บวกแบบปากต่อปาก หรือผ่านเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดีย

Brand Advocacy แปลเป็นไทยว่า “การเป็นกระบอกเสียงให้แบรนด์” และคนที่เป็นกระบอกเสียงให้กับ แบรนด์ ที่ชอบจะเรียกว่า “Advocate”

2. Brand Archetype

Brand Archetype คือ “ตัวตนของแบรนด์” หมายถึง คาแร็คเตอร์ ทัศนคติ หรือพฤติกรรมของแบรนด์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 12 กลุ่ม เช่น แบรนด์บริสุทธิ์ (Innocent) แบรนด์ผู้ชาญฉลาด (Sage) หรือแบรนด์ฮีโร่ (Hero) โดยอิงจากแนวคิดเรื่อง Archetype ของคาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung) นักจิตวิเคราะห์ชื่อดัง

3. Brand Assets

Brand Assets หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ของแบรนด์ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคจดจำแบรนด์นั้น ๆ ได้ โดยมีหลายอย่าง อาทิ

  • ชื่อแบรนด์
  • โลโก้
  • สีของแบรนด์
  • บรรจุภัณฑ์
  • สโลแกน/แท็กไลน์
  • มาสคอต
  • เสียงที่แบรนด์เลือกใช้
  • ฟอนต์อักษร
Brand Awareness คือ

4. Brand Awareness

Brand Awareness คือ “การรับรู้แบรนด์” หมายถึง การที่ผู้บริโภคคุ้นเคยหรือจำแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งได้ โดย “การรับรู้แบรนด์” สัมพันธ์กับความน่าเชื่อถือของแบรนด์ รวมถึงโอกาสที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าหรือบริการของแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งด้วย

5. Brand Equity

Brand Equity คือ คุณค่าของแบรนด์ ซึ่งวัดจากทัศนคติหรือประสบการณ์ต่อแบรนด์นั้น ๆ ของผู้บริโภค

ในทางปฏิบัติ ธุรกิจสามารถสร้าง Brand Equity ได้ ผ่านการทำสินค้าให้ง่ายต่อการจดจำ หรือมีคุณภาพที่สูงและน่าเชื่อถือ

6. Brand Guidelines

Brand Guidelines หรือ Brand Standards หมายถึงเอกสารหรือหนังสือที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือคาแร็คเตอร์ รวมถึง Assets ที่แบรนด์มี และวิธีการนำ Assets ไปใช้อย่างเหมาะสม

Brand Identity

7. Brand Identity 

Brand Identity คือ อัตลักษณ์ของแบรนด์ หมายถึงองค์ประกอบอย่าง ชื่อ สี น้ำเสียง โลโก้ หรือฟอนต์อักษร ซึ่งธุรกิจเซ็ตขึ้นมาให้แบรนด์เป็นที่จดจำ หรือแตกต่างจากคู่แข่งในท้องตลาด

8. Brand Image

Brand Image คือ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ หมายถึงมุมมองหรือความรู้สึกที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง 

โดยทั่วไป Brand Image จะเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์นั้น ๆ เช่น คุณภาพสินค้า ความใส่ใจในบริการ หรือความประทับใจของผู้บริโภคต่อแคมเปญการตลาด

ทั้งนี้ Brand Image เปรียบเสมือนด้านตรงข้ามของ Brand Identity โดยอย่างแรกคือแบรนด์ในสายตาของผู้บริโภค ส่วนอย่างหลังคือแบรนด์ในสายตาของตัวเอง หรือสิ่งที่แบรนด์อยากสื่อสารกับผู้บริโภค

9. Brand Positioning

Brand Positioning คือ “การวางตำแหน่งแบรนด์” เป็นกลยุทธ์ทำ Branding ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อทำให้แบรนด์ ๆ หนึ่งแตกต่างจากคู่แข่งในท้องตลาด ผ่านภาพลักษณ์หรือสินค้า-บริการที่แบรนด์นำเสนอ

10. Brand Salience

Brand Salience คือ ความโดดเด่นของแบรนด์ โดย Brand Salience เปรียบเสมือนตัวชี้วัดว่าผู้บริโภคจดจำ สังเกต หรือคิดถึงแบรนด์สักแบรนด์มาก-น้อยแค่ไหน ตอนที่จะซื้อสินค้าหรือบริการ

นอกจากการคำว่า Brand และ Branding แล้ว คำศัพท์ในหมวดของ การสร้างแบรนด์ ยังมีอีกหลายคำ และการรู้จักคำศัพท์ดังกล่าว จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์มากขึ้น 

สำหรับคนที่ขายของออนไลน์ หรือทำธุรกิจผ่านช่องทางนี้ เราอยากเสริมว่า ความเข้าใจเรื่อง Brand และ Branding จะช่วยทำให้ธุรกิจของคุณมีแต้มต่อเหนือคู่แข่งในตลาด ทั้งในแง่ของการเป็นที่จดจำ รวมถึงการสื่อสารกับผู้บริโภค ถึงแม้จะมีแบรนด์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นทุกวัน แต่ถ้าแบรนด์ไม่แข็งแรงพอ แบรนด์ของคุณก็จะถูกกลืนและค่อยๆหายไป

บทความอื่น ๆ
การตลาดออนไลน์ Digital marketing Thetepco

หากสนใจ
บริการของเรา

การตลาดออนไลน์ เวลาทำการ

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์

10:00 น. – 19:00 น.

Copyright © 2023 THE TEPCO Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Scroll to Top

ให้ เดอะเท็ปโค่ พาคุณไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ

เราจะทำการตอบกลับให้เร็วที่สุด