Day: มีนาคม 8, 2024

Tagline VS Slogan

Tagline VS Slogan ต่างกันยังไง ใครแยกออกบ้าง?

Tagline (แท็กไลน์) คือ ใช้อธิบายถึงแบรนด์ บอกว่ามีลักษณะยังไง เด่นเรื่องไหน หรือมีอะไรเป็นจุดขายบ้าง ส่วน Slogan (สโลแกน) คือ ใช้โปรโมตสินค้า บริการ

อ่านเพิ่มเติ่ม »

LET’S GROW TOGETHER

We’re ready to deliver you a higher return on investment (ROI)

Scroll to Top

ให้ เดอะเท็ปโค่ พาคุณไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ

เราจะทำการตอบกลับให้เร็วที่สุด