Category: KNOWLEDGE

Tagline VS Slogan

Tagline VS Slogan ต่างกันยังไง ใครแยกออกบ้าง?

Tagline (แท็กไลน์) คือ ใช้อธิบายถึงแบรนด์ บอกว่ามีลักษณะยังไง เด่นเรื่องไหน หรือมีอะไรเป็นจุดขายบ้าง ส่วน Slogan (สโลแกน) คือ ใช้โปรโมตสินค้า บริการ

อ่านเพิ่มเติ่ม »
การตลาดออนไลน์ Digital marketing Thetepco

หากสนใจ
บริการของเรา

การตลาดออนไลน์ เวลาทำการ

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์

10:00 น. – 19:00 น.

Copyright © 2023 THE TEPCO Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Scroll to Top

ให้ เดอะเท็ปโค่ พาคุณไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ

เราจะทำการตอบกลับให้เร็วที่สุด