Google Lighthouse เครื่องมือทำ SEO ฟรีจาก Google

Google Lighthouse

เลือกอ่านตามหัวข้อ

Google Lighthouse คือ Extensions ของ Google Chrome ซึ่งใช้ประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ อันเป็นประโยชน์ต่อการทำ SEO หรือการทำให้เว็บเจอได้ง่ายขึ้น เมื่อค้นหาคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องผ่าน Google

Extension Google Lighthouse บอกอะไรบ้าง

หลังเพิ่มใน Extensions ของ Google Chrome แล้ว คุณสามารถใช้งาน Lighthouse ได้ ด้วยการกดสัญลักษณ์ Extensions บริเวณมุมขวาบนของจอ เลือก Lighthouse แล้วคลิก Generate Report เพื่อให้โปรแกรมประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ที่กำลังเข้าอยู่ โดยผลลัพธ์จะแสดงในหน้าต่างของโปรแกรม และแยกเป็นหมวดย่อยต่าง ๆ ดังนี้

Performance

Lighthouse บอกได้ว่าหน้าเว็บโหลดเร็วหรือช้า โดยผลลัพธ์จะแสดงเป็นตัวเลข 0-100 และประเมินจากตัวชี้วัดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • First Contentful Paint (FCP) หมายถึง เวลาที่ภาพหรือตัวอักษรแรกปรากฏให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เห็น
  • Largest Contentful Paint (LCP) หมายถึง เวลาที่หน้าเว็บโหลดองค์ประกอบที่ขนาดใหญ่ที่สุด
  • Total Blocking Time (TBT) หมายถึง เวลาที่หน้าเว็บตอบสนองต่อการคลิก
  • Cumulative Layout Shift (CLS) หมายถึง การเคลื่อนขององค์ประกอบเว็บไซต์
  • Speed Index หมายถึง ความเร็วในการโหลดคอนเทนต์บนหน้าเว็บ

ทั้งนี้ ยิ่งหน้าเว็บโหลดเร็วเท่าไร ก็ยิ่งมีผลต่อการจัดอันดับ ในหน้าแสดงผลการค้นหาของ Google มากเท่านั้น

Accessibility

Lighthouse ประเมินคุณภาพในการเข้าถึงหน้าเว็บต่าง ๆ ได้ โดยคะแนนการเข้าถึงจะให้แบบ 0-100 และประเมินจากองค์ประกอบบนหน้าเว็บ อย่างปุ่ม ลิงก์ หรือ Alt Text ในภาพ

Best Practices

Best Practices ของ Lighthouse เป็นส่วนที่บอกว่าหน้าเว็บของคุณถูกสร้างตามมาตรฐานการพัฒนาเว็บไซต์หรือไม่ และยังหมายรวมถึงความปลอดภัยหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ด้วย

SEO

Lighthouse ประเมินคุณภาพ การทำ SEO ของเว็บไซต์ และให้คะแนนจาก 0-100 ได้ โดยคะแนนดังกล่าว จะอ้างอิงจากองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างของหน้าเว็บ เช่น โครงสร้าง ลิงก์ภายใน (Internal Link) Alt Text ในภาพ Title และ Meta Description รวมถึงคุณภาพในการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ

อย่างไรก็ตาม การประเมินคุณภาพการทำ SEO ของ Lighthouse ไม่ได้ละเอียดมากนัก ถ้าต้องการทำ SEO แบบจริงจัง จึงควรใช้โปรแกรม SEO (SEO tools) อื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น Ahrefs , SEOquake หรือ MozBar

Progressive Web App

Progressive Web App (PWA) เป็นส่วนที่ประเมินว่าหน้าเว็บของคุณ เป็น Progressive Web Application หรือไม่ แต่ไม่ให้คะแนนจาก 0-100 แบบหมวดอื่น ๆ

ทั้งนี้ PWA คือเว็บไซต์ธรรมดาที่ใกล้เคียงกับแอปพลิเคชัน โดยเกณฑ์ที่ใช้ประเมินว่าเว็บใดเป็น PWA มีอยู่หลายอย่าง เช่น ความเร็ว ความเสถียรในการใช้งานผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ความสามารถในการใช้งานแบบ Offline เป็นต้น

ใช้งาน Google Lighthouse บน PageSpeed Insights

PageSpeed Insights เป็นเครื่องมือประเมินคุณภาพเว็บไซต์จาก Google โดยสามารถใช้งานได้ฟรี ผ่าน https://pagespeed.web.dev/

โดยในหน้าแรกของ PageSpeed Insights ผู้ใช้งานต้องใส่ URL หรือลิงก์ของเว็บไซต์ที่ต้องการประเมิน จากนั้นกด “Analyze” เพื่อประเมินคุณภาพเว็บไซต์ โดยผลที่แสดงออกมา จะเหมือนกับของ Lighthouse แต่ไม่มี PWA

THE TEPCO รับทำ SEO และปรับ Performance เว็บไซต์

THE TEPCO เป็นเอเจนซี่การตลาดออนไลน์ ซึ่งให้บริการ รับทำ SEO แบบเต็มรูปแบบ ในแพ็คเกจของเรา เราทั้งประเมิน Performance เว็บไซต์, ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้ Performance สูงขึ้น, เขียนบทความ SEO และรับทำ Backlink เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์

โดยในการประเมิน Performance ของเว็บไซต์ หนึ่งในเครื่องมือที่เราใช้คือ Google Lighthouse กับ PageSpeed Insights และทั้งบริการประเมินและปรับปรุงเว็บไซต์

บทความอื่น ๆ
การตลาดออนไลน์ Digital marketing Thetepco

หากสนใจ
บริการของเรา

การตลาดออนไลน์ เวลาทำการ

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์

10:00 น. – 19:00 น.

Copyright © 2023 THE TEPCO Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Scroll to Top

ให้ เดอะเท็ปโค่ พาคุณไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ

เราจะทำการตอบกลับให้เร็วที่สุด