Social Media Marketing การตลาดยอดนิยมแห่งโลกสมัยใหม่

Social Media Marketing

เลือกอ่านตามหัวข้อ

หากพูดถึง การทำการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ในยุคปัจจุบัน หนึ่งใน กลยุทธ์การตลาด ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคงหนีไม่พ้น การทำการตลาดผ่านสื่อ โซเชียลมีเดีย หรือ Social Media Marketing อย่างแน่นอน ซึ่งเปรียบเสมือนกลยุทธ์หลักในการทำการตลาดในยุคสมัยใหม่นี้

โดยในบทความนี้ เราขออธิบายว่า การทำการตลาดทางโซเชียลมีเดีย คืออะไร มีข้อดี ที่ส่งผลถึงธุรกิจของคุณอย่างไรบ้าง พรัอมแนะนำวิธีที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการทำการตลาดแบบนี้

social media marketing คืออะไร

Social Media Marketing คืออะไร

การตลาดผ่านบนสื่อโซเชียลมีเดีย หรือ Social Media Marketing (SMM) คือ เป็นการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ในการนำเสนอแบรนด์ สินค้า หรือบริการ ผ่านช่องทาง Social Media มีอะไรบ้าง เช่น Facebook, Instagram, YouTube, Line, Twitter, TikTok  เป็นต้น

ข้อดีของ การตลาดออนไลน์บนสื่อโซเชียลมีเดีย แบบนี้ มีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจหลายประการ เช่น

 • ช่วยทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก
 • ช่วยเพิ่มยอดขายสินค้าหรือบริการ
 • ช่วยให้โฆษณาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง
 • เป็นช่องทางดึงดูดลูกค้า หรือช่องทางสำหรับรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • ใช้วัดความพึงพอใจของลูกค้าได้ ด้วยเครื่องมือซึ่งมีความเที่ยงตรงสูง

สถิติน่ารู้เกี่ยวกับ การตลาดทางโซเชียลมีเดีย 

การตลาดทางโซเชียลมีเดีย เป็นการทำการตลาดซึ่งมีประสิทธิภาพสูง พิสูจน์ได้จากสถิติต่าง ๆ เหล่านี้

 • ผู้คนกว่า 70% จะแนะนำธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งให้คนรู้จัก หากธุรกิจสร้างความประทับใจบนโซเชียลมีเดียได้
 • โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ใช้ Facebook จะคลิก Facebook Ads 12 อัน/เดือน
 • ผู้คน 81% ใช้ Instagram เพื่อค้นหาข้อมูลของสินค้าหรือบริการ
 • การโฆษณา บน Instagram มีศักยภาพเข้าถึงผู้ใช้ Instagram ราว 1.8 พันล้านคนในปี 2022
 • ผู้ใช้ Twitter ราว 80% รู้สึกเป็นบวมกับธุรกิจมากขึ้น หากธุรกิจนั้นตอบสนองกับทวิตของพวกเขา
 • ผู้ใช้ TikTok 46% ใช้ TikTok โดยไม่วอกแวก หรือปราศจากสิ่งเร้าความสนใจใด ๆ
ข้อดีของ social media marketing

ทำไม Social Media จึงเป็นช่องทางที่ทรงพลังสำหรับทำการตลาด

จากสถิติข้างต้น ไม่ต้องสงสัยเลยว่า การทำการตลาดทางโซเชียลมีเดีย นั้นมีประสิทธิภาพสูงมากในการทำการตลาดมากแค่ไหน 

และหากสงสัยว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้น นี่คือคำตอบที่ครอบคลุมและตรงประเด็นที่สุด คือ

 1. เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามหาศาล: โซเชียลมีเดีย ช่วยให้ธุรกิจหรือแบรนด์เข้าถึงลูกค้าจำนวนมหาศาลบนโลกออนไลน์ได้
 2. วัดผลได้อย่างแม่นยำ: วิเคราะห์ผลลัพธ์และประสิทธิภาพของได้อย่างชัดเจน
 3. เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล: เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย วางแผนกลยุทธ์ และทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การตลาดผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย

อยากทำการตลาดทางโซเชียลมีเดีย ให้ปัง ต้องทำอย่างไร

ความสำเร็จของการตลาดทางโซเชียลมีเดีย อาศัยขั้นตอนมากมาย ดังนี้

 1. การหาเป้าหมายทางการตลาดซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์ของธุรกิจ เช่น เพื่อทำให้แบรนด์เติบโต เพื่อทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพื่อเพิ่มยอดขาย หรือเพื่อรักษาฐานลูกค้า ทั้งนี้ ทุกเป้าหมายทางการตลาด ควรมีตัวชี้วัดจับต้องได้ เช่นหากตั้งเป้าหมายว่าต้องการทำให้แบรนด์เติบโต ก็ควรมีตัวชี้วัดเป็นยอดผู้ติดตามหรือยอดแชร์
 2. การเรียนรู้จักกลุ่มเป้าหมายของตัวเอง เพื่อจะได้รู้ว่าพวกเขาเป็นใคร อาศัยอยู่บริเวณไหน รายได้เท่าไร ทำอาชีพอะไร หรือชอบทำกิจกรรมแบบไหน เพื่อจะได้สร้างกลยุทธ์ที่เข้าถึงพวกเขาได้
 3. การวิเคราะห์คู่แข่ง หากรู้ว่าคู่แข่งเป็นใครแล้ว ก็ควรวิเคราะห์พวกเขาให้ละเอียด ควรรู้ว่าพวกเขาทำการตลาดทางโซเชียลมีเดียอย่างไร ทางช่องทางไหนบ้าง และมีแพลตฟอร์มโซเชียลใดบ้างที่ยังไม่ได้ทำการตลาด 
 4. การเลือกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากรูปแบบคอนเทนต์ที่ตัวเองต้องการนำเสนอ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงจำนวนคู่แข่งที่กำลังทำการตลาด
 5. การกำหนดงบการตลาดที่เหมาะสม เช่นเดียวกับการทำการตลาดช่องทางอื่น ๆ การตลาดทางโซเชียลมีเดียต้องใช้งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่ความสำเร็จ ทั้งนี้ งบการตลาดที่เหมาะสม อาจพิจารณาได้จากรายได้ที่ธุรกิจจะได้กลับมาหลังจากทำแคมเปญไปแล้ว
 6. การสร้างหน้าโปรไฟล์ให้ครบถ้วน นอกเหนือจากฟีตที่สวยงาม โซเชียลมีเดียของธุรกิจ ยังควรให้รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจที่ครบถ้วนด้วย
 7. การวางแผนคอนเทนต์สำหรับการตลาด ซึ่งหากยังไม่มีไอเดียแน่ชัด อาจเลือกใช้กฎ 80/20 (80-20 Rule) ก็ได้ โดยกฏนี้หมายถึงการเลือกเผยแพร่คอนเทนต์ให้ความรู้และความบันเทิงในอัตราส่วน 80% และคอนเทนต์โปรโมตแบรนด์ สินค้า หรือบริการ ในอัตราส่วน 20%
 8. การสร้างคอนเทนต์ ตามแผนที่วางไว้ โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและช่องทางโซเชียลมีเดียที่เลือกทำการตลาด
 9. การมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย ธุรกิจต่าง ๆ ควรใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของตน ผ่านโพสต์ขอความคิดเห็น คำถาม หรือแบบสำรวจ โดยการปฏิสัมพันธ์สามารถสร้างความประทับใจหรือความรู้สึกแง่บวกต่อแบรนด์ได้
 10. การปรับกลยุทธ์ โซเชียลมีเดียเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น นักการตลาดจึงต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและเทรนด์ใหม่ ๆ นอกจากนี้ หากใช้กลยุทธ์หนึ่งแล้วไม่ประสบความสำเร็จ ก็ควรปรับกลยุทธ์โดยอิงจากข้อมูลหรือฟีดแบ็คจากผู้บริโภค
การตลาดบนโซเชียลมีเดีย
บทความอื่น ๆ
การตลาดออนไลน์ Digital marketing Thetepco

หากสนใจ
บริการของเรา

การตลาดออนไลน์ เวลาทำการ

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์

10:00 น. – 19:00 น.

Copyright © 2023 THE TEPCO Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Scroll to Top

ให้ เดอะเท็ปโค่ พาคุณไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ

เราจะทำการตอบกลับให้เร็วที่สุด