Author name: King

Facebook Ads Objective มีอยู่ทั้งสิ้น 6 แบบ และแต่ละแบบก็ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน

Rebranding คือ กลยุทธ์การตลาดแบบหนึ่ง หมายถึงการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์และตัวตนของแบรนด์ ให้สอดคล้องกับยุคสมัย

Keyword สัมพันธ์กับ SEO เป็นอย่างมาก โดย วิธีหา Keyword คือ ขั้นตอนแรกสุด ในการทำ SEO และ SEM

Google Bard คือ AI Chatbot ของ Google ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ

แบรนด์ดัง ๆใหญ่ ๆ มักหาโอกาสบุกตลาดใหม่ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ ขยายฐานลูกค้า หรือแม้แต่ทำให้แบรนด์เป็นที่สนใจมากขึ้น

การทำการตลาดด้วยเสียง สามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ Audio Marketing และ Music Marketing มีรายละเอียดที่ดังนี้

การออกแบบโลโก้ ให้ออกมาดี จะช่วยให้แบรนด์ ถูกจดจำได้ง่ายและดูน่าเชื่อถือ

เทคนิคทำ SEO มีหลายวิธี ซึ่งแม้แต่มือใหม่ก็ยังทำตามได้ แถมยังสามารถทำให้เว็บไซต์ติดอันดับ Google ได้ภายใน 3 เดือน

Scroll to Top